დასვენების დღეები

შაბათი-კვირა-სადღესასწაულო დღეები

მარშრუტი

 №

ბრუნისდაწყება

ინტერვალიწთ

ბოლობრუნის   დაწყება

რუკა

1

07:15

12

21:27

1

07:30

12

21:42

2

07:15

28

20:19

3

06:45 30 19:45  

4

07:10

13

21:28

7

07:35

14

21:21

7

07:50

14

21:36

დაწვრილებით

8

06:00

16

21:44

9

07:42

17

19:36

10

06:45

20

20:25

11

07:20

12

21:32

12

07:00

14

20:18

13

06:40

35

19:30

15

06:40

28

18:48

16

07:14

26

20:14

17

06:55

26

19:55

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?